28 юни 2013 г.

Какво значи да любиш? Да съединиш трите свята в едно, т.е. да познаеш човека в Божествения, в духовния и във физическия свят. Когато възлюбиш някого, значи ти му се отплащаш. Той ти е направил всички услуги в миналото и сега да нямаш човещина към него, това не е хубаво. Всякога онзи, когото любиш, е този, който те е любил. А сегашната любов е любов в театър. Твоят възлюбен е Един, но понеже е голям, проявява се в много форми. Нали Слънцето е голямо, а колко малки слънца са фотографирани?