27 юни 2013 г.

"Според мен щастливият живот изтича от Любовта, но Любовта не живее в живота, тя е извън живота. Любовта не е в разумния живот – тя се проявява чрез разумния живот… Любовта е една велика сила в света. Като дойде, тя само дава и си заминава. Така е по човешки казано. Тя никога няма да се върже с тебе: като дойде при тебе, тя ще ти тури нещо в ръката и ще си замине; тя е сила, която с нищо не се ограничава. Някой път вие искате да имате Любовта в себе си. Не, възползвайте се от благата на Любовта, без да искате да я задържите в себе си – това е животът. Възползвайте се от Любовта! Тя е само един момент, който не може да се опази. Като дойде този момент, вие никога няма да го забравите. "