26 юни 2013 г.

"Когато навеждате ръце към земята и съзнанието ви е будно, ще приемете от нея добрите енергии, а ще ? отпратите вашите отрицателни. Седнеш ли на земята, трябва да бъдеш доволен; тогава ще има правилна обмяна на енергиите и поради това веднага ще си починеш. Всяко действие, което правите, трябва да бъде свещенодействие. "