25 юни 2013 г.

"Концентрирайте се по време на паневритмичните упражнения, мислете върху движенията и върху заложените възвишени идеи – и тогава мислите ще преминат в ръцете, нозете и пр. С тези упражнения българинът се отпушва. Но ако не си съсредоточен при всяко движение, няма смисъл; всяко едно движение определя следващото, те са свързани. "