24 юни 2013 г.

При сегашните си разбирания хората търсят своето щастие вън от себе си. Те трябва да знаят, че щастието вън от човека не седи: човек може да придобие щастието само когато придобие Духа в себе си. Тогава човек ще има много работи. Ако той не може да възприеме Духа в себе си и да се ползва от Него, животът му на Земята е безпредметен.