21 юни 2013 г.

Сегашните хора казват, че Любовта е празна работа. Любовта още никой не я е проверил, тя още не е опитана. Единственото благо, което хората търсят постоянно и навсякъде, това е Любовта. Навсякъде я търсят! Те не могат да я намерят, понеже искат да я материализират, да я хванат, да ? турят юлар, да правят с нея, каквото искат. Затова казвате, че няма Любов или че Любовта е празна работа… Едно същество не може да ви обича вечно, то ще ви обича само за един момент. Пък и вие не можете да обичате целия свят в един момент.