20 юни 2013 г.

"Вашата човешка любов, която сега имате, на ученика в Окултната школа не се позволява. (Една сестра попита: „Ами защо сега я има?”.) Позволили сте я. Така ученикът се разсейва и не учи. Вие в Любовта сте идолопоклоннци, понеже си създавате идол. А Любовта трябва да бъде отвътре, т.е. няма да казваш на онзи, когото обичаш, че го обичаш; няма да се разхождаш с него насам-натам, но ще го обичаш с незнайна Любов. Хората какви ли не идоли нямат! "