16 юни 2013 г.

Новият живот, който сега иде, е живот на нови форми, на нови възгледи. Това не значи, че сегашният живот трябва да мине – не, той само ще се измени. Ние трябва да оценим сегашните възможности, да ги използваме в бъдещето, а не само да очакваме на бъдещето. В този живот са вложени много скъпоценности, които трябва да извадите, та като отидете в новия живот, да ги занесете със себе си. Като възкръсна Христос, какво взе със Себе Си? Това, което имаше на Земята. Той пак запази Своето разположение към учениците Си.