15 юни 2013 г.

Човешката раса съществува и живее едновременно във всичките планети… Някои казват, че Сатурн влияел върху хората на Земята. Според мене хората, които живеят на Сатурн, влияят върху хората на Земята. Тъй щото не е Юпитер или Марс, или Венера, които влияят върху хората на Земята, но хората на Юпитер, на Марс, на Венера и на другите планети оказват влияние върху хората на Земята… Най-висшите типове, които сега съществуват, са тия на Слънцето, а хората на Земята са от ниско произхождение, от ниските типове в сравнение със слънчевите. Защо? Хората на Земята живеят в много гъста материя.