14 юни 2013 г.

"Любов в мекота и Любов в чиста мисъл – това е качество на новия човек, който иде. Туй го наричат Шестата раса. Новият човек, който иде, носи мекота; не да мязате на остро желязо. "