13 юни 2013 г.

"Спасението е в нашите ръце. В деня, в който ние възлюбим Бога, ние сме спасени; в деня, в който ние започнем да изучаваме Божията Мъдрост, ние сме спасени; в деня, в който ние започнем да служим – турям Истината за правило – ние сме спасени. То е спасението, то е непреривно спасение! Всеки ден трябва да се спасявам. Като станеш, всеки ден трябва да бъдеш служител на Любовта, всеки ден трябва да бъдеш служител на Мъдростта, да се учиш. Не само да се учиш, но и да прилагаш. "