12 юни 2013 г.

Къде е спасението? Мекота трябва на хората! Новият човек, който сега иде на света, носи две неща – мекота и чиста мисъл. Новият човек и новата култура носят мекота, една пластичност и чиста мисъл – мисъл, която е толкова лека, че почти няма никаква тежест. Не е безматериална, но тази материя е толкова чиста… Сега вие казвате: „Какво трябва да правим?”. Казвам: след като имате знанието на растенията, след като имате знанието на животните, след като имате знанието на сегашния човек – три неща имате, вече трябва новото знание: знанието на мекотата, знанието на чистата мисъл. Вие още нямате представа какво нещо е чистата мисъл! Само Христос е дал едно загатване: „Чистите по сърце ще видят Бога“.