09 юни 2013 г.

Защо иде болестта, защо идат болките? Страдаш от някоя болест: започни от детинството си, спомни си за всички свои погрешки, изповядай ги пред Бога и виж няма ли да си отиде болестта. Лекуването на болестта не е мъчна работа. Христос, като излекува болния, каза: „Иди и не съгрешавай, за да не ти стане по-зле”. На болните хора, които искат помощ, кажи им, че трябва да вършат Волята Божия.