08 юни 2013 г.

"Ние казваме, че имаме Любов към Бога. Наближило е да умираш, кажи: „Господи, от умрели хора Ти нямаш нужда! Нека живея, да работя за Тебе; да живея на Земята, да работя, да Те обичам”. Ние, съвременните хора, трябва да се научим да обичаме Господа. Всичките нещастия произтичат от онзи факт, че не обичаме Господа. Аз не говоря за един външен Господ. Онзи Господ, Който в нас живее, казва: „Не прави това!”. Ти не Го слушаш в себе си. "