07 юни 2013 г.

Любовта е навсякъде: няма място в света, дето да няма Любов. Ще кажете: „Защо аз не я чувствам?”. Пресякъл си съобщенията, затворил си прозорците – вън слънце грее, но в стаята при теб е тъмно. Човек може да пресече пътя на Любовта, която трябва да се прояви в нас. Хората сами се омотават сега: проповядват, че трябва да умрем.