06 юни 2013 г.

"Ти не можеш един човек да го обичаш, ако в тебе няма движение. Любовта е най-мощното движение, което съществува във Вселената – постоянно движение; и по-бързо движение от него няма – едновременно тя се намира навсякъде. Няма място в света, дето Любовта да не присъства. Не че тя е голяма, но с движението си тя присъства навсякъде. "