05 юни 2013 г.

"Щом някой те обича, не питай дали те обича; и щом обичаш някого, не му казвай защо го обичаш. Ако се опиташ да обясняваш Любовта, ти ще направиш един процеп, ще разкъсаш тази верига, в която Любовта се движи… Всеки, който се е опитвал да знае кой как го обича, той всякога е изгубвал Любовта – на този човек Любовта му е излизала солена. "