03 юни 2013 г.

Сърцето е орган, чрез който се реализират чувствата. Трябва да знаете какво е съотношението между ума, сърцето и тялото. Сърдечният свят е подвижен, той е крайно подвижен. Ако влезете в духовния свят на сърцето, вие в духовния свят никога няма да намерите същества да са седнали като вас – да седят на едно място. В духовния свят всичко е в движение – и толкоз бързо се движат, че като се движат, вие няма нищо да виждате.