01 юни 2013 г.

"Съществува един порядък в света извън нашия порядък: този порядък е, който организира нашия порядък. Ние сме в процес на организиране, ние сме в една епоха, когато цялата бяла раса е бременна с една идея. От тази, бялата раса, една нова раса се ражда – едно дете на доброто се ражда! Детето, което човечеството може да роди, ще го роди: сега се ражда туй дете! Всичките страдания – тази кръв, която се пролива; всичко, което става – то е в реда на нещата, понеже жената, като роди, много кръв трябва да изтече. Това са милиони клетки, които стават жертва. "