31 май 2013 г.

"За в бъдеще връзката между този и онзи свят няма да бъде връзка на вярата, но ще бъде връзка на Любовта. Единствената връзка, която не се къса, е връзката на Любовта. Когато две същества се обичат на Земята, и като заминат на онзи свят, връзката пак ги тегли, пак този конец ги държи. Не бойте се, няма да бъдете забравени от онези, които ви обичат! И на другия свят да сте, пак ще мислите за тези, които ви обичат, и те ще мислят за вас; вие постоянно мислите за тях. "