30 май 2013 г.

"Има един закон, който е проверен от хиляди години насам. Този закон е следният: никога не допускай една отрицателна мисъл да взема връх в твоето съзнание… Дойде някой, казва: „Знаеш ли, че ти си уволнен?”. Остави тази мисъл настрани. Ако пък наистина си уволнен, трябва да знаеш, че си в един човешки порядък: значи хората са те назначили като учител и те ще те уволнят като учител; назначили са те като управител и те ще те уволнят като управител. Обаче това, за което си поставен от Природата, никой не може оттам да те уволни! Целият свят да се събере да те уволни, никой не може да те уволни: никой не може да уволни човека от онази му работа, на която Природата го е назначила. "