29 май 2013 г.

"Мислите ли, че е лесно да се възпитава човек? Аз, когато искам да възпитавам някого, заведа го да възприеме светлината от Слънцето. Когато искам да възпитавам някого, заведа го в някой беден дом, дето има добри хора. Седи бедна жена в дома, но е весела: беднотия има в дома, но всичко е много добре направено и тя е весела. Казвам: тази жена не е богата, няма нищо, вложено в банката, на какво се дължи нейната вяра? Голямо спокойствие има. И за Господа не говори много; казва: „Ще прекараме този живот добре, както живеем”. "