28 май 2013 г.

"Ако обучавам децата по музика, ще ги заведа при един извор – да слушат какви тонове се леят там; ще ги заведа при един кошер, за да слушат жужукането; ще ги изведа навън, когато духа вятър, за да слушат какви тонове създава той. Природата, щом я разбираш, се отваря. "