27 май 2013 г.

"Вие говорите за възпитание, съвременните педагози говорят за възпитание. Те нямат методи: много работи имат за възпитанието, но тия методи са много изкуствени; нямаме естествени методи за възпитание. Казвам: няма нещо по-хубаво от това, да се възпитаваш, и няма нещо по-лошо, когато не си възпитан. Има хиляди методи за самовъзпитание. "