26 май 2013 г.

"Самовъзпитанието е един от най-великите методи на Природата. Човека никой не може да възпита, освен той сам; другите може да му говорят за самовъзпитание, но той сам трябва да се възпита. Онази сила, която възпитава човека, отвътре се намира – учителят, който възпитава човека, той е вътре в него. Човек има двама учители: това са условията отвън – те са стеснителните условия; истинското възпитание е отвътре. "