25 май 2013 г.

Учителят да не подтиква учениците си да блеснат външно, но да насочи вниманието им навътре – да оцени техните заложби и дарби и те сами да се убедят, че чрез развитието на това богатство ще имат плодотворен живот. Учителят е за това – да насочи учениците си към едно правилно разбиране на живота.