24 май 2013 г.

Сега ще търсите изгубената дума, понеже хората не се движат към тази дума – да я намерят. Божествената Любов е, която ще ви заведе при изгубената дума.