23 май 2013 г.

В цялата човешка реч има нещо, което е пропито с нечистота – малко думи има чисти. Тези думи, които са запазили своята чистота – те са мощните думи. Вземете думата любов – тя трябва да се чисти най-малко сто години, за да се очисти. Щом кажеш любов – разбира се това, което не е.