22 май 2013 г.

"Ако ти имаш едно добро сърце, всичките животни, най-висшите млекопитаещи са отворени за тебе. Ако ти имаш едно здраво тяло, всичките врати са отворени. Във всеки един човек има зародиши на безсмъртието. Има една сила, която е безценна. Хората изгубват ценното, което Бог им е дал; изгубват го – постоянно ги лъжат и изгубват безсмъртието. Сега търсят вечния еликсир: този еликсир го има в човека. Дотогава, докато ти не се съмняваш, еликсирът е в тебе – ти си кандидат за безсмъртието. В деня, в който съгрешиш, този еликсир ще го вземат, този еликсир е вече вън от тебе. "