21 май 2013 г.

"Аз наричам герои хората, които се застъпват за Любовта. Само за три неща човек може да умре в света: да умре за Любовта, защото ще го възкреси; да умре за Мъдростта, защото ще го възкреси, и да умре за Истината, защото ще го възкреси. Всяка друга смърт няма нищо да остави от него, няма кой да го избави… Ако сте готови да умрете, за три неща умрете, защото все трябва да умрете. Ако умрете за други неща, никъде няма да ви намерят. "