20 май 2013 г.

Чувствата са квадрат. Чувствата са винаги като водата – на плоскост се разстилат. Външните условия на чувствата са много неблагоприятни – те са направили чувствата плоски. Условията на астралния свят са много неблагоприятни. Вследствие на това всичкото противоречие произтича от света на чувствата – той е свят на голяма несъобразност. Кой как влезе, трябва да бъде много предпазлив – на всяка крачка може да се случи някой инцидент. Много неуреден е светът на чувствата, и на желанията е такъв.