19 май 2013 г.

Границата, която отделя този от онзи свят, има дебелина само една стомилионна част от милиметъра. Достатъчно е да подигне човек съзнанието си, и да почне да преминава тази граница. Тънка е тази граница, но мъчно се минава, защото се изисква умът да почне да вибрира съответно на вибрациите в този свят. Ако влезеш неподготвен в този свят, и умът, и сърцето ти не могат да вибрират съобразно законите и вибрациите на този свят, веднага ще те изхвърлят навън. Ако умът и сърцето ви вибрират съгласно мислите и чувствата на онзи свят, ще останете там и няма да искате да се върнете на Земята – толкова красив е този свят!