18 май 2013 г.

Как се обяснява, че болестите се дължат на духовни причини? Отрицателната, разрушителна мисъл или чувство отначало са в невидимите тела на човека – астрално, умствено, причинно. После със своите трептения те слизат в етерното тяло, а от етерното – във физическото. Като слязат във физическото тяло, нападат онзи орган, с чиито трептения са сродни по характера на вълната.