17 май 2013 г.

Когато двама души се обичат, първото нещо, което се изисква от тях, е да има помежду им взаимна обмяна – в това седи смисълът на живота. Не искайте само да ви обичат: животът седи в това, да обичате и да ви обичат – това е утрешният ден, това е днешният ден. Днес е Божественият ден, утре е човешкият ден – тези двата дни трябва да се съединят в едно. Бъдещето, бъдещите възможности, са в човешкото, а настоящето е в Божественото.