15 май 2013 г.

Христос знаеше, че ще умре и в третия ден ще възкръсне, но Той не беше още изпитал това. Той още не беше направил този опит и затова в ума Му се яви едно изкушение. Той си мислеше: „Ами ако умра и не мога да стана? Но нищо, ще направя този опит, че каквото ще да става”. Пилат не знаеше това нещо, той казваше: „Ако Те окача на кръста според римските закони, с Тебе всичко ще се свърши”. Христос му каза: „С Римската империя всичко ще се свърши, но не и с Мене. С Мене нищо няма да се свърши – Аз едва сега започвам Своята история”.