14 май 2013 г.

Каква нужда има Христос да Го съжалявате, че е умрял? Това е един изпит, който Христос е издържал, и Той се радва, че го е издържал – ние само съжаляваме. Той се радва на изпита Си, пък ние скърбим, постоянно и от две хиляди години все скърбим. Той казва: „Всички като Мене трябва добре да държите изпита си, трябва да го издържите!”. Всеки един от вас казва: „Всичко да дойде, само това да не дойде до главата ми”.