13 май 2013 г.

В Божествения език не съществува думата не мога. В Божествения език думите неверие, безлюбие не съществуват. В Божествения език съществуват само положителни думи: там всяка дума има само едно значение и като я кажеш, тя става. Вие отивате да се молите с вашия език и се чудите защо не се отговаря на молитвите ви… Като кажеш думата ябълка на Божествен език, веднага ябълката ще бъде пред тебе и плодовете ? още пред теб ще узреят. Като кажеш думата къща, веднага пред теб ще се яви палат, какъвто искаш. Като кажеш пиано, ще имаш най-хубавото пиано, ще седнеш и ще свириш на него. Като кажеш думата виртуоз, ще станеш такъв, какъвто искаш. Каквото кажете, това ще бъде.