12 май 2013 г.

Сега вие се пазете от съмнението, понеже съмнението е един процес, който унищожава нещата. Съмнението е намясто, но трябва да знаете как да употребите съмнението. Къде трябва да се употреби съмнението? При лъжата. Къде трябва да се употреби вярата? При Истината, при Любовта, при Мъдростта, при знанието. Съмнението при лъжата, при неправдата трябва да се употреби. Навсякъде, дето има отрицателно, може да се съмняваш, но в Любовта да се съмняваш, не е намясто – в Любовта се иска вяра.