10 май 2013 г.

Като дойдете до Любовта, вие казвате: „Пазете се от нея, защото тя увърта умовете на хората”. Според мен дето Любовта влезе, тя оправя умовете на хората и всичко тръгва по мед и масло. Така е в Божествената Любов. Щом нещата не вървят по мед и масло, ти не си в никаква Любов. Ние очакваме онази Любов, която сега иде в света – тази Любов е в Словото Божие, в Неговата светлина. Тази Любов трябва да дойде в света! Трябва да видиш Онзи, Който те обича, Който е минал от смърт в живот. Единственият, Който показва Любовта Си, това е Христос.