08 май 2013 г.

"Знанието е до последния час да се учите и на умиране да учите, защото знание трябва и в другия свят, трябва повече знание. Ако влезете в другия свят, трябва да знаете законите. Там ще започнете да употребявате астралното тяло като малко дете. Като се освободите от вашето астрално тяло, трябва да разбирате законите на вашето умствено тяло – така ще започнете. Като се освободите от умственото тяло, ще започнете с причинното тяло. А пък ако влезете в туй, което индусите наричат нирвана – то е блажено състояние, дето човек се слива с Цялото. Но то не е за вас: за него ви трябват хиляди и хиляди години още. Сега най-малко изучавайте вашето физическо тяло, вашето сърце – астралното тяло; изучавайте вашия мозък – вашето умствено тяло… Ти трябва да проучваш законите на всяко тяло! "