06 май 2013 г.

Оставете лошите хора настрани – с тях Бог ще се разправя, няма защо вие да се справяте с тях. Освен Бог никой друг не е в състояние да се справи с лошите хора. И Христос е казал: „Не се противете на злото!”. Всеки, който се е опитал да се бори със злото, той всякога е плащал с живота си… Между вас и злото нека седи Бог на Любовта и само по този начин вие можете да опитате злото, ако искате да го опитате, разбира се. Дойдете ли в голямо съобщение със злото, няма да победите. Ева дойде в прямо общение със злото, но победи ли? Не победи – и двамата пропаднаха. Но когато дойде Христос, Той постъпи другояче: между злото и Себе Си Той тури Бога и каза: „Ако е Твоята воля”… Между злото и себе си турете Бога на Любовта.