04 май 2013 г.

"Това, че първият човек се показа непослушен на Божия закон, показва, че в Адам имаше двама души, които се разговаряха. Първият Адам, който послуша жена си, казваше: „Ако е възможно, тази чаша да ме отмине”. Той се страхуваше от страданието. Вторият казваше: „Нека бъде Твоята воля”. А дървото, от което се съблазни Ева, на това дърво разпнаха Христа – от него направиха кръста, та по този начин и дървото пострада. Жената седеше отвън, а дървото – кръстът, и Адам, научиха урока, който жената им предаде. Така се яви Христос. Какво стана с това изявяване? Изяви се Божията Любов и Бог прости прегрешенията на света; и след това каза на Ева: „Не греши повече!”. И оттогава тя се зарече да не греши. И сега казвам на жените: ако вие не се заречете да не грешите, вие не сте разбрали Христа; ако се заречете да не грешите, вие сте разбрали Христа. Сега никой не може да се извинява, че е имал някаква слабост. "