03 май 2013 г.

В света има един паралел. Питам сега: от историческа гледна точка защо пострада Христос? Христос пострада заради удоволствието на една жена. Първата жена в рая искаше да си направи едно удоволствие – да хапне от забранения плод. И тази жена създаде „удоволствие” за най-праведния човек, който се яви в света – да пострада на кръста. Тя направи престъплението, но не повикаха нея да я разпнат на кръст. Господ влезе в мъжа ?, в този праведен човек, и каза ?: „Може Мене да разпнете, а жената ще оставите отвън, да гледа Нашето разпятие, да гледа последствията на своята философия”. Жената беше зрителка, когато пробождаха Христа. Христос беше Адам, Ева гледаше отстрани, а онези, които измамиха Ева – това бяха всички онези учители, адепти, един от които седеше около забраненото дърво в райската градина. Той мушна Христа с копието и излезе от Него кръв и вода. Сега аз няма да ви казвам коя е Ева, вие сами знаете това, сами ще я намерите. С това аз направих един паралел.