01 май 2013 г.

"Българската дума работа е много съдържателна. Първият слог – ра, е взет от египетския език и означава бог на Слънцето – бог Ра; вторият слог – бо, означава мястото на Бога; третият слог – ти – работИ. Значи ти трябва да работиш с Бога на Слънцето и с мястото на Бога. Това значи работа – да си едно с Бога, едно със Слънцето и едно със себе си. Кога трябва да се работи? Ще работиш, когато Слънцето грее, когато Бог работи върху тебе и ти трябва да разбираш Този Бог, Който ти говори. Това значи работа: ра – изгрява Слънцето; бо – Бог е излязъл пред тебе, гледа те; и ти – човек, който се събужда, трябва да работиш. Това е тълкуването, което аз давам на думата работа. "