30 април 2013 г.

"„Ами защо умря Христос?“ Христос умря – Той беше извън Бога. Казва Христос: „Господи, защо си Ме оставил?“. Той умря затова, защото каза: „Защо си Ме оставил?“. Носи Той греховете на хората – тия грехове и Бог не може да ги носи. С греховете Той не е в Бога, Той е извън Бога. Ти не можеш да умреш в Бога, в Бога човек не може да умре! Ако живееш в Бога, ти ще имаш живот вечен; извън Него всичко ще те сполети. Щом не служиш, ти си отвън; щом се обезверяваш, ти си отвън; щом се обезсиляш, ти си отвън. Щом направиш добро, Любовта дойде в тебе – ти си вътре. Може всеки ден десет пъти да влизаш и да излизаш вън. "