29 април 2013 г.

"Едно нещо помнете: в Бога смърт няма! Ако живеем в Него, смърт няма – смъртта е извън… Щом човек не живее в Бога, умира: смъртта е извън Божественото състояние. Ако сме в състоянието на Бога, не може да умрем; ако умираме, ние не сме в съгласие с Бога. В Бога няма смърт. Казва някой: „Аз вярвам в Господа“. Ама ти не си в Господа. "