28 април 2013 г.

"Човек не може да знае дали Христос е възкръснал, ако сам той не възкръсне. Когато ти възкръснеш, това ще бъде най-голямото доказателство, че и Христос е възкръснал… Три неща се изискват при възкресението: една Любов, на която връзките никога да не са късани; едно Знание, на което връзките никога да не са опетнявани; една Истина, която никога да не е отстъпвала от своя път. Този е пътят на възкресението. "