27 април 2013 г.

Никога не мислИ, че можеш да умреш. Ако някой ти каже, че трябва да се откажеш от това, което проповядваш, или че ще умреш – ти не трябва да вярваш. В това отношение Христос направи един опит: Той доказа, че онзи, който следва Бога, не умира. Аз предпочитам смъртта за Истината, отколкото живота за лъжата. Питам: колко време остана Христос в смъртта? Само три дни. А вече 2 000 години, откак Той живее и 500 000 хора вървят в Неговия път. Те още не са дошли до Неговото вярване.