26 април 2013 г.

„Всичко в Бога е възможно.” Затова не се обезсърчавайте! И като се обезсърчите, насърчавайте се. Питам: как можеш да умреш, ако вярваш в Бога? Хората умират от безлюбие.