24 април 2013 г.

Тялото на човека е създадено да бъде безсмъртно. Туй тяло, което имаме сега, е привидно, за да се запази другото. Туй тяло, в което сега умираме, то е привидно дадено, за да се пази онова, духовното тяло. Казват: като съгрешил човек, Бог му направил кожена дреха, че го изпратил вън в света – първоначалното тяло Бог го увил. Един ден, когато човек дойде да мисли право, да чувства правилно, той ще се съблече от неестественото тяло, което носи в себе си.